Software

Software

IMAGE CLIP

Program, který slouží k přípravě obrázků pro spořič obrazovky termostatů  – Download 351 KB

Popis programu: Obrázky, které chceme nahrát do paměti termostatu, musí být upravené v grafickém programu ImageClip. Program je potřeba stáhnout a pak nainstalovat v počítači. Po spuštění programu vybereme tlačítkem Load příslušný obrázek ze složky v počítači. Pomocí zeleného rámečku vybereme oblast obrázku, která se bude ve spořiči zobrazovat. Tlačítkem Add ho přidáme do seznamu obrázků (max. 8 obrázků). Obrázek můžeme smazat ze seznamu tlačítkem Delete. Náhledy obrázků v seznamu se zobrazují vlevo. Tyto úkony provedeme pro max. 8 obrázků. Následně celý seznam uložíme tlačítkem Save. Vybereme složku, do které chceme soubor uložit, a potvrdíme tlačítkem OK. Program uloží obrázky v souboru: pictures.bin. Tento soubor nakopírujeme na čistý FLASH-disk, který vložíme do USB vstupu termostatu a povelem Import obrázků v menu ho nahrajeme do paměti termostatu. Předchozí soubor, pokud již byl nahraný, se smaže.