Jiná zařízení

Jiná zařízení

CS-301

Regulátor pro čistírnu odpadních vod

Speciální regulátory pro průmysl a individuální uživatele

Speciální regulátory najdou uplatnění v takových technologiích, kde je zapotřebí řídit mechanická či hydraulická zařízení (čerpadla, kompresory) nebo udržovat speciální mikroklima. Firma TECH má již mnohaleté zkušenosti a znalosti v tomto oboru a má ve své nabídce takovéto regulátory (např. pro čističku odpadních vod nebo pro mikroklima). Dále nabízí zařízení pro sčítání získané energie nebo elektrofiltry. Rovněž jsme schopni vyrobit regulátor přesně na míru dle přání zákazníka.

Moderní regulátory pro chlazení

Regulátor pro chlazení je určený k řízení a kontrole celého chladicího systému. Řídí kompresor, ventilátor, topné těleso výparníku a osvětlení. Je-li chladicí systém vybaven kvalitním regulátorem, který řídí všechny jeho funkce, pak uživatel má možnost systém přesně nastavit a má přístup k měřeným údajům, které si může prohlížet v reálném čase. Regulátory pro chlazení jsou zárukou vysoké efektivity provozu systému a také úspory nákladů na provoz.

Regulátor pro chlazení od firmy Tech to je inovativní zařízení. Konfigurace tohoto regulátoru se provádí ve speciálním programu na počítači a následně celou konfiguraci lze nahrát do regulátoru pomocí Flash-disku přes USB vstup.