Životní prostředí

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Jsme si vědomi toho, že vyrábíme elektronická zařízení, a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými komponenty a elektronickými zařízeními. V souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany životního prostředí.
Symbol přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí. Povinností uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.

„Nejvyšším dobrem je souhlasit s přírodou a žít v souladu s ní.”
Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.)