Hotelový systém

Hotelový systém

Systém řízení vytápění v penzionu nebo hotelu.

  • Obecné údaje

Systém je určen pro řízení vytápění v penzionech nebo hotelích. Při použití tohoto systému personál má možnost sledovat aktuální teploty v místnostech a provádět jejich změny (ručně nebo volbou nějakého programu: obsazeno, volno, ochrana).
Správu celého systému se provádí na administračním panelu, na kterém jsou rovněž zobrazeny informace o alarmech a změnách v konkrétních zónách.
Oznámení o alarmech se mohou zasílat formou e-mailu nebo SMS (volitelně).

 

 

 

Strefy i czujniki


Recepce

Možnosti uživatele:
– náhled a vyhledávání zón seskupených podle klíčů: patro, apartmán (aktuální a zadané teploty, stavy)
– změny zapsaného denního režimu (stavu)

 

Sterowanie dobowe
Denní režim
Místnost (zóna) se může nacházet ve 4 stavech: obsazená, volná, ochrana, „ruční režim”. Správce může pro každý stav dané zóny nastavit teplotu pro
každou hodinu dne.

 

 

Recepcja ikona Zóny a čidla
– Přiřazování čidel k zónám
– Editace zón, na které je hotel rozdělený, spočívá ve výběru druhu místnosti a připsání atributů (tagů – patro, číslo pokoje), které slouží k pozdějšímu
vyhledávání konkretní zóny nebo skupiny zón.
– Soupis přístupných čidel (fyzická část) z vyhledávačem a filtrem.

 

Hotelový systém je vytvořený na bázi našich  regulátorů pro podlahové vytápění a možností řízení radiatorových ventilů. Systém může být v drátové nebo bezdrátové verzi.  Sada obsahuje počítačový server s programem pro ovládání celého objektu.

Každý hotelový systém je konfigurován individuálně dle požadavků klienta.