Poradna

Poradna

SEZNAMTE SE S NASTAVOVÁNÍM PARAMETRŮ A PROVOZEM REGULÁTORŮ PRO KOTLY ÚT A ŠETŘETE TEPELNOU ENERGIÍ.
Ve stavebnictví a instalatérství je kladen velký důraz na šetření tepelné energie. Snížení spotřeby energie je nejen aspektem ekologickým, ale rovněž má přímý vliv na úsporu nákladů za vytápění. Snížení spotřeby energie lze docílit používáním moderních materiálů, obnovitelných druhů energie nebo zaváděním kvalitních regulátorů a termostatů.

ÚSPORA TEPLA PŘI POUŽITÍ REGULÁTORŮ A POKOJOVÝCH TERMOSTATŮ
Regulátor má za úkol řídit práci kotle nebo jiného tepelného zdroje (krbu, tepelného čerpadla, rekuperátoru a pod.). Efektivní regulace daného zařízení má bezprostřední vliv na úsporu tepelné energie – nedochází k nadměrnému spalování (plýtvání palivem), bezdůvodně se nezvyšuje teplota v místnostech.

Jak ušetřit teplo pomocí regulátorů?
Především skrze:
► možnost naprogramování spotřeby energie v závislosti na požadavcích (např. snížení teploty v místnostech, pokud se nepoužívají);
► přesné nastavení optimální teploty v místnostech (snížení teploty o 1 °C uspoří až 5 % tepelné energie);
► kontrolu provozu ventilátoru (dmýchání) u kotle, díky čemu nedochází k neúměrnému spalování a ztrátám tepelné energie;
► regulaci přísunu paliva do kotle a tím zajištění optimálního spalování.
Regulátory pro úsporu tepla se obsluhují jednoduše a intuitivně.

REGULÁTOR PRO ČERPADLO ÚT
Regulátor je jednoduchý na obsluhu. Zapíná čerpadlo ÚT, jestliže teplota vody dosáhne nastavené hodnoty. Pokud teplota vody klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hysterezi, pak se čerpadlo vypne. Regulátory CS-19 a CS-21 jsou vybavené funkci anti-stop, která zabraňuje zatuhnutí čerpadla. V období po topné sezóně je čerpadlo zapínáno co 10 dnů na několik minut. Každý regulátor má funkci manuální provoz, která umožňuje uživateli kdykoliv zapnout/vypnout čerpadlo. Podrobný popis funkcí je v návodu k obsluze.

REGULÁTORY, KTERÉ ŘÍDÍ DMÝCHACÍ VENTILÁTOR
Ventilátor pracuje nepřetržitě až do dosažení zadané teploty ÚT na kotli. Následně přechází do režimu udržování. Regulátor co několik minut zapíná ventilátor, aby topeniště nevyhaslo a netvořily se plyny v utlumeném kotli. Čas profuku bývá několik vteřin. Příliš krátké přestávky mezi profuky mohou způsobit zavaření vody v kotli. Když teplota vody klesne pod zadanou hodnotu sníženou o hysterezi, regulátor opět zapne ventilátor do trvalého provozu. Regulátory řídí rovněž provoz čerpadla ÚT a TUV (ne všechny typy). Klíčovým parametrem pro dokonalé spalování je správné nastavení síly dmýchání (otáček ventilátoru). Příliš slabé dmýchání má za následek špatné spalování a tím je snížen výkon kotle, který pak není schopen ohřát vodu ÚT na zadanou teplotu. Příliš silné dmýchání má za následek struskovatění paliva a vyfoukávání tepla skrze komín. Dobrým řešením je používání regulátoru s funkcí zPID, která zaručuje plynule řízení výkonu dmýchání podle teploty vody ÚT a teploty spalin.

REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM
Provoz čerpadel a ventilátoru je úplně stejný, jak u regulátoru bez podavače. Dalšími parametry, které je třeba nastavit, je čas podávání a přestávka v podávání v režimu práce a udržování. Správné nastavení provozních parametrů je předpokladem správné funkce kotle a dobrého spalování, v režimu udržování bude kotel ve stavu mírného spalování a je připraven na rychlý přechod do práce. Regulátor má funkci teplotního zabezpečení podavače. V případě, kdy se teplota podavače zvedne nad stanovenou mez, vyhlásí se alarm a regulátor zapne podavač na několik minut, čímž dojde k přesuvu paliva do hořáku a zasýpání kotle. Tento proces má zabezpečit, aby se nevznítilo palivo v zásobníku, kdyby palivo začalo prohořívat zpět přes podavač k zásobníku. Velice důležitými parametry jsou hodnoty času provozu a času přestávky podavače a výkon ventilátoru v udržování. Pokud by byl čas provozu příliš dlouhý a/nebo čas přestávky příliš krátký, pak by se teplota kotle mohla rychle zvýšit. V takovém případě zareaguje teplotní zabezpečení, dojde k vypnutí ventilátoru i podavače, ovšem pokud nebude zajištěn odběr tepla do systému, může dojít k varu vody ÚT a potažmo k poškození kotle.

VENTILY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ S NAŠIMI REGULÁTORY
Regulátory firmy Tech spolupracují s celou řadou ventilů s 3bodovými pohony na 230V/50Hz. Úhlová rychlost do 1500s/90°. Výrobní štítek:

 

 

N – nulový přívod 230V
Y1 – Řídicí fáze (230V): otevřít
Y2 – Řídicí fáze (230V): zavřít

Způsob nastavení uzavírací klapky ventilátoru v zásypovém kotli s funkcí zPID
Nastavení uzavírací klapky ventilátoru před topnou sezónou je důležitou činnosti pro zajištění správné funkce kotle, obzvláště pak při využívání funkce zPID. V prvním kroku je potřeba přibližně nastavit polohu klapky a šroubu, který slouží jako závaží, v závislosti na modelu ventilátoru a jeho montáži:

Zkouška, zda je klapka nastavená správně, se provádí pomocí samotného ventilátoru namontovaného na kotli, přičemž kotel musí být rozhořený, aby se vytvořil správný komínový tah. V menu regulátoru zvolíme „manuální provoz → ventilátor“ a následně vyzkoušíme funkci klapky pro různé výkony ventilátoru „manuální provoz → výkon ventilátoru“.
Dobře nastavená klapka se začíná odklápět teprve při 10-20% výkonu ventilátoru. Provoz při nižších otáčkách bude zajištěn minimálním tahem, škvírami ve ventilátoru a v kotli.

Způsob nastavení uzavírací klapky ventilátoru v kotli s podavačem s funkcí zPID

ÚSPORA TEPLA PŘI POUŽITÍ REGULÁTORŮ A POKOJOVÝCH TERMOSTATŮ
Regulátor má za úkol řídit práci kotle nebo jiného tepelného zdroje (krbu, tepelného čerpadla, rekuperátoru a pod.). Efektivní regulace daného zařízení má bezprostřední vliv na úsporu tepelné energie – nedochází k nadměrnému spalování (plýtvání palivem), bezdůvodně se nezvyšuje teplota v místnostech.

Jak ušetřit teplo pomocí regulátorů?
Především skrze:
► možnost naprogramování spotřeby energie v závislosti na požadavcích (např. snížení teploty v místnostech, pokud se nepoužívají);
► přesné nastavení optimální teploty v místnostech (snížení teploty o 1 °C uspoří až 5 % tepelné energie);
► kontrolu provozu ventilátoru (dmýchání) u kotle, díky čemu nedochází k neúměrnému spalování a ztrátám tepelné energie;
► regulaci přísunu paliva do kotle a tím zajištění optimálního spalování.
Regulátory pro úsporu tepla se obsluhují jednoduše a intuitivně.