EU-21 TUV / EU-21 BUFOR

Regulátor EU-21 TUV a EU-21 Bufor je univerzální regulací s dvěma teplotními čidly určenou pro ovládání oběhového čerpadla a beznapěťového výstupu, který se zapíná spolu s čerpadlem. Úlohou regulátoru EU-21 TUV je zapínání čerpadla, když teplotní rozdíl na čidlech překročí předem stanovenu hodnotu (T2-T1 ≥ Δ) a když přitom T2 ≥ teplota zapínání čerpadla. Použití: např.: Kotel na tuhé palivo, který je nestálým zdrojem tepla, dobíjí bojler. Úlohou regulátoru EU-21 Bufor je zapínání čerpadla, když teplota na horním čidle klesne pod stanovenu hodnotu (mínus hystereze) a vypnutí čerpadla při dosažení zadané teploty na spodním čidle. Použití: např.: Dřevosplyňující kotel, který je stálým zdrojem tepla, dobíjí akumulační nádobu.
  • Popis produktu
  • Parametry produktu

EU-21 TUV (CWU)

Regulace EU-21 TUV je univerzální regulace s dvěma čidly teploty, které jsou určené pro ovládání oběhového čerpadla TUV a beznapěťového výstupu, který se zapíná spolu s čerpadlem. Úlohou regulace je zapnutí čerpadla když rozdíl teplot překročí zadanou hodnotu (T2-T1 ≥ Δ), kde T2 ≥ Minimální prahová hodnota zapnutí čerpadla. Čerpadlo se vypne když T2 ≤ T1 nebo T2 ≤ Minimální prahová hodnota zapnutí čerpadla snížená o hysterezi (2°C) nebo když T1 dosáhne zadanou teplotu. Kde: T2 – teplota kotle a T1 – teplota bojleru (nádrže). Tím se zabrání zbytečnému provozu čerpadla a ochlazení akumulační nádrže, což šetří elektrickou energii a prodlužuje životnost čerpadla. To zvyšuje spolehlivost a snižuje náklady spojené s jeho provozem.

Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Rozdít teplot čidel 2-80°C
A3 Prah zap. čerpadla – T2 5-90°C
A4 Prah vyp. na bojleru – T1 30-70°C
A5 Výrobní nastavení 0-1

 

EU-21 BUFOR (AKUMULAČNÍ NÁDRŽ)

Regulace EU-21 Bufor (akumulační nádrž) je univerzální řídící jednotka s dvěma čidly teploty, které jsou určené pro ovládání oběhového čerpadla na dobíjení akumulační nádrže a beznapěťového výstupu, který se zapíná spolu s čerpadlem. Úlohou regulace je zapnutí/vypnutí čerpadla na základe měření teploty na čidlech T1 a T2 akumulační nádrže. Pokud byla nádrž dohřáta a teplota na horním čidle T2 klesne pod nastavenou hodnotu, čerpadlo se zapne a bude v činnosti až do dosažení hodnoty na dolním čidle T1, potom se vypne.

Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Prah vypnutí – T1 0-99°C
A3 Prah zapnutí – T2 0-99°C
A4 Výrobní nastavení 0-1

 

Regulace EU-21 TUV a EU-21 Bufor je vybavená funkcí, která zabraňuje zastavení čerpadla v případě, že čerpadlo delší dobu nepracuje. Každých 10 dní se čerpadlo zapíná na 1 minutu. Další funkcí je ochrana systému proti zamrznutí. V případě poklesu teploty na snímači kotle nebo akumulační nádrži pod 6°C se čerpadlo zapne a pracuje do doby, dokud teplota v systému vzroste na 7°C.

Funkce vykonávané regulací:

  • ovládání čerpadla – výstup 230V
  • funkce Antistop
  • funkce proti zamrznutí
  • ovládání beznapěťového výstupu – výstup NO/COM

Vybavení regulace:

  • LED displej
  • dva snímače teploty KTY-2kohm

 

Schéma zapojení:

 

DODATEČNÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ REGULACE

Regulace je přednastavená pro práci jako EU-21 TUV (D-7 – dobíjení zásobníku TUV kotlovým čerpadlem na tuhé palivo), nebo EU-21 BUFOR (D-8 – dobíjení AKU kotlem ON/OFF), ale vstupem do servisního menu (stlačením tlačítka EXIT a MENU) je možné změnit nastavení výběrem schéma D1 až D9 v podmenu „SE1“. Dodatečně je možné v hlavním menu zap./vyp. funkce: Antistop (SE2), Proti mrazovou ochranu (SE3) a Provoz při chybě (SE4).

UPOZORNĚNÍ: regulace je vybavená dvěma čidly teploty KTY-2kohm, ale některá schémata nastavení vyžadují zapojení jiných čidel, které nejsou součástí sestavy (např.: PT-1000solár nebo PT-1000spaliny).

D-1. Čerpadlo ÚT (s jedním čidlem)

Zařízení pracuje nad zadanou hodnotou čidla (mínus hystereze) nebo v režimu termostatu, potom pracuje do dosáhnutí zadané hodnoty (mínus hystereze). Přepínání mezi čerpadlem a termostatem je pomocí funkce A4 (0-čerpadlo, 1-termostat).

 

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje:

Když: T1 ≥ T1 ZAD                        Když: T1 ≤ T1 ZAD-Hyst

 

D-1. Režim termostatu

Čerpadlo pracuje:                    Čerpadlo nepracuje:

Když: T1 ≤ T1 ZAD                             Když: T1 ≥ T1 ZAD-Hyst

Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Hystereze 2-20°C
A3 Prah zap. čerpadla 5-90°C
A4 Prepínání čerp.- termostat

 

1=čerpadlo; 0=termostat

0 -1
A5 Výrobní nastavení 0-1

 

D-2. Čerpadlo s dvěma čidly (jedno je čidlo spalin)

Zařízení pracuje nad zadanými hodnotami minimálně jednoho čidla. Zařízení se vypne pod zadanou hodnotou obou snímačů.

Čerpadlo pracuje:                 Čerpadlo nepracuje:

Ak: T1 ≥ T1 ZAD                         Ak: T1 ≤ T1 ZAD-Hyst

Nebo                                        a současně

Když: T2 ≥ T2 ZAD                        T2 ≤ T2 ZAD-Hyst

 POZNÁMKA: pre teplotu Tje potřebné použít čidlo teploty spalin PT-1000

Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Hystereze 2-20°C
A3 Prah zap. na čidle kotle 5-90°C
A4 Prah zap. na čidle spalin 5-200°C
A5 Výrobní nastavení 0-1

 

 D-3. Solární čerpadlo s dvěma čidly (Tje čidlo soláru)

Zařízení pracuje, když rozdíl teplot čidel překročí zadanou hodnotu (T2-T1 ≥ Δ). Vypnutí zařízení nastane, když se teplota obou čidel vyrovná T1 ≥ T2.

Čerpadlo pracuje:                   Čerpadlo nepracuje:

Když: T2-T1 ≥ Δ                          Když: T2  T1

POZNÁMKA: pro teplotu Tje potrebné použít čidlo teploty soláru PT-1000

 Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Rozdíl teplot čidel 2-80°C
A5 Výrobní nastavení 0-1

 

D-4. Výměníkové čerpadlo s dvěma čidly (výměna tepla mezi dvěma zásobníky)

Zařízení pracuje, když rozdíl teplot čidel překročí předem zadanou hodnotu (T2-T1 ≥ Δ). Vypnutí zařízení nastane, když se teplota obou snímačů vyrovná T1 ≥ T2.

 Čerpadlo pracuje:                 Čerpadlo nepracuje:

 Když: T2-T1 ≥ Δ                         Když: T2  T1

Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Rozdíl teplot snímačů 2-80°C
A5 Výrobní nastavení 0-1

 

D-5. Čerpadlo pro kotel na tuhá paliva s vyrovnávacím zásobníkem tepla (AKU nádrž)

Zařízení pracuje, když rozdíl teplot mezi čidly překročí zadanou hodnotu (T2-T1 ≥ ∆-3oC), pokud: T2 ≥ Minimální prah zapínání čerpadla – 2oC. Zařízení sa vypne, když T2 ≤ T1 nebo T2 < Minimální prah zapínání čerpadla – 2oC (stála hysteréze). Kde: T2 – teplota kotle, T1 – teplota zásobníku.

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje: 

Když: T2-T1 ≥ Δ                         Když: T1 ≥ T2

a    T2 ≥Prahzap                         nebo T2< Prahzap-2°

 Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Rozdíl teplot čidel 2-80°C
A3 Prah zap. čerpadla T-2 5-90°C
A4 Výrobní nastavení 0-1

 

D-6. Dobíjení zásobníku tepla s využitím čidla spalin

Zařízení pracuje nad zadanými hodnotami minimálně jednoho čidla. Zařízení se vypne pod zadanou hodnotou obou čidel.

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje: 

Když: T1 ≥ T1ZAD                       Když: T1  T1 ZAD-Hyst

Nebo                                         a současně

Když: T2 ≥ T2 ZAD                         T2  T2 ZAD-Hyst

UPOZORNĚNÍ: čerpadlo nepracuje setejně jako beznapěťový výstup

Výstup zap.:                           Výstup vyp.:

Když: T2 ≥SE4                            KdyžT2 ≤ TSE4-10°C

POZNÁMKA: pro teplotu Tje potřebné použít čidlo teploty spalin PT-1000

Rozsah nastavení:

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Hystereze horní teplota T2 2-20°C
A3 Prah vyp. dolní teplota T1 5-90°C
A4 Prah zap. horní teplota T2 5-200°C
A5 Výrobní nastavení 0-1
SE4 Prah zapnutí beznapěťového výstupu 150-200°C

 

 D-9. Průtokový ohřívač

Zařízení pracuje, když teplota na jednom z čidel klesne pod zadanou hodnotu. Zařízení se vypne, když teplota na niekterém z čidel dosáhne zadanou hodnotu.

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje:

Když: T1<T1zad                           T1 ≥ T1zad

nebo    T2<T2zad                        nebo T2≥ T2zad

znovu:                             

Když T2< T2zad-hys.

Nebo T1< T1zad-hys.

Rozsah nastavení:                                                    

A1 Manuální provoz ON/OFF
A2 Teplota vstupu T2 20-80°C
A3 Hystereze T2 2-20°C
A4 Teplota výstupu T1 20-80°C
A5 Hystereze T1 2-20°C
A6 Čas zpoždení vyp. čerpadla T 1-120 sekúnd
A7 Výrobní nastavení 0-1
.č. Popis Jedn.  
1 Napájení V 230V/50Hz +/-10%
2 Příkon W 1
3 Okolní teplota OC 5÷50
4 Výstupní zatížení čerpadla A 1
5 Rozsah měření teploty OC 0÷90
6 Přesnost měření OC +/- 1
7 Tepelná odolnost prvního čidlo OC -25÷90
8 Tepelná odolnost druhého čidlo OC -25÷90
  PT 1000/spalin °C -30÷480 °C
  PT 1000/solar °C -30÷180
9 Délka kabelu čidla M 1,5
10 Pojistka A 1,6