Podlahové vytápění

Zónová regulace pro podlahové vytápění (chlazení) - princip činnosti

Regulace pro podlahové vytápění umožňují individuální kontrolu teploty každé místnosti zvlášť. Novější verze regulaci, jako je série 7, 8 a 9 mají již ve standardu možnost vytápění a chlazení. Prostřednictvím internetu a s využitím mobilních zařízení je možné kontrolovat a upravovat parametry vytápění (chlazení). Navíc k regulacím pro podlahové vytápění TECH Controllers je možné připojit i čerpadlo a topné zařízení, které regulace zap / vypíná podle signálu o potřebě dokúrenia místnosti. Verze s možností chlazení mají dodatečný výstup pro připojení tepelného čerpadla. Série 7, 8 a 9 umožňují pomocí RS kabelu připojit i modul pro směšovací ventil (CS-i-1 nebo CS-i-1m), přičemž nastavení ventilu a čerpadla jsou z úrovně hlavní regulace a při použití internetového / WiFi modulu i přes mobilní aplikaci. Při větších objektech, kde je několik topných okruhů a je použita regulace TECH Controllers pro více okruhů (CS-i-2, CS-i-3), je možné integrovat zónové regulace do systému pomocí beznapěťový výstup na hlavní regulaci, které připojíme k CS -i-2 / CS-i-3 na svorky pro pokojový termostat.

Příklad elegantního propojení zónové regulace a regulace na tři směšovací okruhy

Nejnovější sestava série-9 (od září 2018) umožňuje přes RS komunikaci vzájemně propojit až 4 regulace CS-L-9 do série a vytvořit tak až 32 zón, které lze obsluhovat z jednoho kontrolního panelu CS-M-9, který je zároveň i internetovým modulem.

Hlavní prvky systému regulace podlahového vytápění - variabilnost, flexibilita, cenová dostupnost pro každého

Systém řízení podlahového vytápění zahrnuje:

 1. Řídící prvky - hlavní řídící jednotka (CS-L-4, L-5, L-7, L-8, L-9, L-10);
 2. Měřící prvky – kontrolní panel (CS-M-7, M-8, M-9), pokojové snímače nebo pokojové regulace teploty (bytové termostaty), snímače teploty podlahy, snímače prostorové vlhkosti, čidlo venkovní teploty, snímače otevření okna (C-2n);
 3. Ovládané prvky – termoelektrické hlavice na rozdeľovači alebo elektrické rádiové hlavice, vykonávací modul (spínací beznapäťový modul MW-1 alebo MW-1-230V);
 4. Rozšiřující moduly –internetový modul CS-507 nebo WiFi RS, modul pro směšovací ventil (CS-i-1, i-1M), opakovač signálu (RP-3, RP-4);
 5. Doplňkové prvky – integrátor několika napěťových vstupů do jednoho výstupu 230V (CS-513), bezdrátový modul pro přenos signálu z beznapěťového výstupu na zdroj tepla (CS-262)

Hlavní řídící jednotka, která je mozkem celého systému, je umístěna ve skříňce rozdělovače nebo na stěně nad skříňkou. Termoelektrické hlavice jsou upevněny na ventilech rozdělovače a napájeny z řídící jednotky napětím 230V pomocí dvoužilového kabelu. Bezproudový jsou uzavřeny.

                

Pokud jsou použity elektrické bezdrátové pohony (CS-L-4, L-8, L-9r), ty bezdrátově ovládají ventily na radiátorech. Na výběr jsou:

 • STT-868

 • STT-869

Ovládané prvky (spínací beznapěťové modul MW-1 nebo napěťové MW-1-230V) mohou být zaregistrovány pro konkrétní zónu / zóny, bezdrátově spínat vzdálené čerpadlo nebo vytápěcí zařízení, ale u některých sérii umožňují i nastavení podle týdenního programu.

Pokud jsou zaregistrovány pro konkrétní zóny, jejich úkolem je spínat připojené zařízení: topné zařízení, pohony ventilu na vzdáleném rozdělovači, které není možné propojit drátově, oběhové čerpadlo, zdroj tepla apod., Podle potřeby vytápění v dané zóně.

Týdenní program umožňuje zap / vyp. libovolné zařízení např. zavlažování, rolety, osvětlení zahrady apod.

V sérii 8 a 9 je možné připojit až 6 takových modulů ale série 4 umožňuje zaregistrovat do každé zóny jeden (celkem 8), 8 s týdenním programem a dodatečně můžeme jeden spínací modul použít na místo výstupu pro čerpadlo / topné zařízení (celkem až 17 spínacích modulů).

Pokojové snímače teploty nebo pokojové termostaty, případně snímače relativní prostorové vlhkosti jsou rozmístěny v jednotlivých místnostech - zónách a spolu s hlavní řídící jednotkou komunikují buď drátově (CS-L-4, L-5, L-7, L-9r, L-10 ) nebo bezdrátově (CS-L-4, L-8, L-9r), což umožňuje nastavit diferencované teploty v těchto místnostech podle individuálních potřeb uživatele. Pokojový snímač nebo bytový termostat dává signál pro hlavní řídící jednotku o vytopení / nedokúrení místnosti a ta následně pomocí termoelektrických hlavic zavírá / otvírá topné okruhy, vypíná / zapíná čerpadlo a pomocí beznapěťového výstupu dává signál pro kotel o potřebě vytápění / chlazení. Snímač relativní prostorové vlhkosti chrání chlazený prostor před vznikem nebezpečné kondenzace, která poškozuje budovu.

Kontrolní panel (CS-M-7, M-8, M-9r) umožňuje mít pod kontrolou jednotlivé zóny na viditelném místě (změnu teplot v jednotlivých zónách, vyp / zap zón).

Máte pod kontrolou nielen teplotu v miestnosti, ale aj teplotu podlahy a relatívnu vlhkosť priestoru.

Pokojové regulace prostorové teploty série 5, 9 a 10 mají zabudované snímače prostorové teploty přímo v pokojových termostatech, ale mohou mít i externí snímače teploty podlahy. Série 4, 8 a 9 umožňuje také instalaci bezdrátového čidla teploty podlahy C-8rf nebo drátového (pouze série 4).

Zabudované snímače teploty reagují na teplotu místnosti a podlahové snímače kontrolují teplotu topné vody v podlaze. To umožňuje nastavit intervaly, ve kterých teplota v místnosti bude udržována na komfortní úrovni a někdy jen na útlumové (úsporné) úrovni. Systémem měření teploty topné vody v podlaze lze předejít nežádoucímu efektu tzv. doběhu / náběhu podlahového topení, což má za následek přetopení / vychladnutí místnosti, přitom odchylka od nastavené komfortní teploty může dosáhnout i 2-3 ° C.

Snímač relativní vlhkosti vypíná chlazení při dosažení námi nastavené hodnoty nebezpečné vlhkosti.

Série 8 - Rádiová komunikace dělá systém ještě více flexibilnější bez dodatečných nákladů, ale série 9 a částečně i série 4 jsou svým provedením univerzálním - jak drátovým, tak dezdrátovým systémem

Zatímco před několika lety při uvažování o rozšíření již existujícího systému podlahového vytápění nás odrazovaly náročnost a zvýšené náklady z důvodu nutnosti instalace elektrických kabelů, dnes je tento problém vyřešen díky flexibilním bezdrátovým systémem, které umožňují rychlou instalaci bez velkých rekonstrukčních zásahů. Pokojové snímače / termostaty komunikují s hlavní řídící jednotkou rádiově.

Série 4, 8, 9 - Jiné bezdrátové prvky systému
U série 4, 8, 9 lze k celé sestavě připojit i jiné bezdrátové prvky systému jako je:

 • venkovní čidlo teploty C-8zr,

 • snímač otevření okna C-2n,

 • opakovač signálu RP-3,

 • opakovač signálu RP-4,

Venkovní čidlo teploty má u sérii 4 pouze informativní charakter, v sérii 8 a 9 umožňuje vypnout topení při dosažení námi zadané venkovní teploty. Snímač otevření okna zavírá ventily na radiátorech při otevření okna s možností nastavení času zpoždění. Konstrukce budovy o 8-mi zónách vytváří překážky pro šíření signálu nebo signál může být jednoduše rušen a zde hraje důležitou roli opakovač signálu. Opakovače můžete navzájem propojit a vytvořit tak řetěz, který Vám potřebný signál přenese tam, kde to potřebujete.

Série 4, 7, 8 a 9 - Internetový přístup a mobilní aplikace - technologie kterým jednoduše porozumíte

Internetový přístup a mobilní aplikace jsou "user-friendly", spřátelené technologie kterým jednoduše porozumíte. Kromě možnosti které dává hlavní regulace, aplikace nabízí historii teplot na jednotlivé dny, týdny, měsíce a to i několik let dozadu. Každý člen rodiny může mít přístup do systému. Systém umožňuje vysílání emailových a sms zpráv v případě alarmu. Vyzkoušejte si na: emodul.eu, kde si vyberete jazyk a potom Testovací účet.

Žádné poplatky za služby internetového portálu

Nejen že mobilní aplikace emodi je zdarma, ale neplatíte žádné dodatečné poplatky ani za služby internetového portálu, zda za vysílané emailové a sms zprávy.

Doporučené použití kabelů v systému pro sérii 9:

 

Podlahové vytápění - otázky a odpovědi

Jakie urządzenia wchodzą w skład systemu ogrzewania podłogowego?

Każdy z dostępnych w sprzedaży systemów TECH Sterowniki składa się z elementów bazowych (koniecznych do sprawnego działania systemu) oraz dodatkowych, które zwiększają jego funkcjonalność.

Do bazowych elementów systemu należą:

 •       sterownik główny, czyli sterownik siłowników termostatycznych (przeznaczony do obsługi maksymalnie 8 stref grzewczych),
 •       regulatory lub czujniki pokojowe (dedykowane do współpracy ze sterownikami podłogowymi),
 •       siłowniki termoelektryczne instalowane na rozdzielaczu.

Do elementów wyposażenia opcjonalnego należą m.in. panel kontrolny, moduł internetowy oraz repeater sygnału.

Czy systemem podłogowym można sterować zdalnie?

Podobnie jak innymi typami ogrzewania, tak i ogrzewaniem podłogowym można sprawnie zarządzać online, korzystając z nowoczesnej aplikacji eModul. Pozwala ona na bieżąco kontrolować i edytować temperaturę oraz pozostałe parametry pracy urządzenia z każdego miejsca na ziemi i zużywać energię wtedy, kiedy jest potrzebna. Do zestawu wystarczy dokupić moduł ST-505 lub WiFi RS oraz zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym.

Czy można połączyć ogrzewanie grzejnikowe z podłogowym?

Tak. To bardzo powszechne rozwiązanie. W ostatnich latach często łączy się pracę ogrzewania podłogowego np. w łazience czy przedpokoju z grzejnikami zamontowanymi w innych pomieszczeniach w domu. Możliwe jest także połączenie w jednym pomieszczeniu ogrzewania grzejnikowego z podłogowym. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć wyższy komfort cieplny w pomieszczeniu. Łączenie dwóch różnych systemów grzewczych w budynku mieszkalnym otwiera nowe możliwości dla użytkowników. Systemy mogą być w różny sposób skonfigurowane i w zależności od tego będą mieć inne potrzeby związane z rozbudową systemu.

Jaka jest optymalna temperatura ogrzewania podłogowego?

Jeśli w danym budynku mieszkalnym izolacja została wykonana prawidłowo, to do utrzymania komfortowej temperatury w każdym pomieszczeniu wystarczy zachowanie temperatury podłogi na poziomie 22-24°C. Trzeba także pamiętać o niektórych ograniczeniach. Przykładowo w łazience o niewielkim metrażu na podłodze może zostać niewiele miejsca, by pomieszczenie zostało dogrzane do odpowiedniej temperatury tylko i wyłącznie dzięki ogrzewaniu podłogowemu. W takim wypadku sprawdza się wprowadzenie grzejników drabinkowych.

Czy samo ogrzewanie podłogowe wystarczy?

Inwestorzy często zastanawiają się, jak długo nagrzewa się podłogówka i czy jest to rozwiązanie, które zapewni w pomieszczeniach komfortową temperaturę. Rosnące zainteresowanie ogrzewaniem podłogowym pokazuje, że jest ono właściwe, zwłaszcza w budynkach niskoenergetycznych. Łączenie podłogówki z ogrzewaniem grzejnikowym to równie często stosowane rozwiązanie, ale wymaga przeprowadzenia zgodnie z planem i zachowania najwyższych standardów, by koszty eksploatacyjne pozostały na niskim poziomie. Bardzo często można się więc spotkać z sytuacją, w której ogrzewanie podłogowe jest montowane na parterze budynku mieszkalnego, a grzejniki na poddaszu.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie podłogowe?

Wydajność pracy instalacji ogrzewania podłogowego można zwiększyć dzięki rozważnemu gospodarowaniu wytworzonym ciepłem. Nowoczesne systemy ogrzewania podłogowego firmy TECH Sterowniki to aż 7 serii składających się z elementów, które sprawnie się ze sobą komunikują w obrębie danego zestawu, gwarantując najlepsze, ekonomiczne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Wśród nich są zarówno zestawy przewodowe, jak i bezprzewodowe, które pracują zgodnie z potrzebami mieszkańców. To gwarantuje jednocześnie komfort cieplny oraz oszczędności. Użytkownik, decydując się na zakup systemu podłogowego, może odkryć nowe możliwości zarządzania ogrzewaniem, w tym także sterowanie instalacjami przez internet.

Gdzie mogę zamontować sterowniki ogrzewania podłogowego?

Sterowniki do zarządzania ogrzewaniem podłogowym można montować wszędzie tam, gdzie pracuje wodne ogrzewanie podłogowe. Główne urządzenie (sterownik zaworów termostatycznych) najczęściej instaluje się przy rozdzielaczu lub w kotłowni. Ze względu na duże gabaryty polecanym rozwiązaniem będzie montaż specjalnej szafki lub półki i umieszczenie na niej urządzenia, dzięki czemu będzie go można wygodnie obsługiwać. Siłowniki z kolei instaluje się na rozdzielaczu. W pomieszczeniu pozostaje już tylko zamontować urządzenie do pomiaru temperatury (czujnik lub regulator pokojowy).

Czy ogrzewanie podłogowe jest zdrowe dla alergików?

Na temat ogrzewania podłogowego krąży wiele mitów. Jeden z nich brzmi: ogrzewanie podłogowe jest szkodliwe dla osób z alergią. To fałsz. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że dla zapewnienia zdrowia i ogólnego dobrego samopoczucia domowników ważne jest, by temperatura była utrzymywana na odpowiednim poziomie. Dobrze zrównoważony system nie będzie powodować przegrzania podłogi i nie wywoła dyskomfortu. Nie ma aktualnie dowodów, które w jasny sposób potwierdzały negatywne działanie podłogówki na nasze zdrowie. Warto przy tym pamiętać o licznych zaletach, jakie daje sterowanie ogrzewaniem podłogowym wodnym. To kontrola temperatury w każdej strefie grzewczej praktycznie przez całą dobę i pełne dopasowanie do potrzeb domowników. Użytkownik może zdecydować się na system podłogowy przewodowy lub bezprzewodowy.

Ogrzewanie podłogowe wodne czy ogrzewanie podłogowe elektryczne?

Każdy użytkownik ma prawo do swoich preferencji. Nie można jednoznacznie stwierdzić, który system jest lepszy.  Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. W przypadku ogrzewania elektrycznego trzeba się jednak liczyć ze znacznie wyższymi kosztami eksploatacyjnymi. Jeśli nie korzystamy z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, to regularnie rosnące ceny energii elektrycznej będą realnie zwiększać koszty ponoszone za ogrzewanie. Wodny system ogrzewania podłogowego też ma swoje wady, ale za jego montażem przemawiają niższe koszty eksploatacyjne, a także możliwość łatwej współpracy z różnymi urządzeniami grzewczymi, w tym z pompą ciepła. Jeszcze większe oszczędności można uzyskać dzięki zarządzaniu wodnym systemem grzewczym za pomocą nowoczesnych sterowników.