O PID

Regulátory firmy TECH můžeme rozdělit do 3 skupin podle výstupního signálu pro řízení ventilátoru:

Níže jsou výsledky měření zásypového kotle s použitím regulátoru bez funkce zPID a s funkcí zPID.

st-80-wykres_ikona

 

Graf zobrazující provoz kotle s regulátorem CS-81

Regulátor CS-81 hysterezní 2 ° C. Pro dvoupolohovou regulaci je charakteristická regulace s oscilací okolo zadané hodnoty. Pokud kotel reaguje příliš pomalu, na změny zadané teploty, odchylka nahoru nebo dolů může být příliš vysoká. Negace oscilaci na kotli ÚT by byla prostě zbytečná. Ve většině případů tyto regulace jsou vhodné pro vytápění budov a udržování přesnosti nastavené teploty je uspokojivá.

Graf zobrazující provoz kotle s regulátorem CS-81zPID

st-81zpid-wykres_ikona

Regulátor CS-81 zPID. Můžeme vidět na grafu první změnu vyregulování vyskytující se po roztápění v kotli. Později náš regulátor velmi dobře zvládá udržování nastavené teploty na kotli. Regulace je plynulá, naměřená teplota se udržuje na požadované úrovni, i přes nestabilitě objektu regulace, kterým je kotel ÚT a vytápěna budova. Křivka pod teplotou topné vody z kotle a na zpátečce ukazuje teplotu spalin, měřené na výstupu z kotle (na sopouchu). Je to mimo nastavené teploty topné vody, druhá základní veličina využívaná v regulaci.