Odtahové ventilátory

Odtahové ventilátory slouží k bezpečnému odvádění spalin z kotle a přísunu spalovacího vzduchu do kotle. Jejich funkce je neocenitelná během roztápění kotle a době přísunu paliva do kotle, protože zabraňují nežádoucímu úniku spalin do kotelny.