Podlahové vytápění

Zónová regulace pro podlahové vytápění (chlazení) - princip činnosti

Regulace pro podlahové vytápění umožňují individuální kontrolu teploty každé místnosti zvlášť. Novější verze regulaci, jako je série 7, 8 a 9 mají již ve standardu možnost vytápění a chlazení. Prostřednictvím internetu a s využitím mobilních zařízení je možné kontrolovat a upravovat parametry vytápění (chlazení). Navíc k regulacím pro podlahové vytápění TECH Controllers je možné připojit i čerpadlo a topné zařízení, které regulace zap / vypíná podle signálu o potřebě dokúrenia místnosti. Verze s možností chlazení mají dodatečný výstup pro připojení tepelného čerpadla. Série 7, 8 a 9 umožňují pomocí RS kabelu připojit i modul pro směšovací ventil (CS-i-1 nebo CS-i-1m), přičemž nastavení ventilu a čerpadla jsou z úrovně hlavní regulace a při použití internetového / WiFi modulu i přes mobilní aplikaci. Při větších objektech, kde je několik topných okruhů a je použita regulace TECH Controllers pro více okruhů (CS-i-2, CS-i-3), je možné integrovat zónové regulace do systému pomocí beznapěťový výstup na hlavní regulaci, které připojíme k CS -i-2 / CS-i-3 na svorky pro pokojový termostat.

Příklad elegantního propojení zónové regulace a regulace na tři směšovací okruhy

Nejnovější sestava série-9 (od září 2018) umožňuje přes RS komunikaci vzájemně propojit až 4 regulace CS-L-9 do série a vytvořit tak až 32 zón, které lze obsluhovat z jednoho kontrolního panelu CS-M-9, který je zároveň i internetovým modulem.

Hlavní prvky systému regulace podlahového vytápění - variabilnost, flexibilita, cenová dostupnost pro každého

Systém řízení podlahového vytápění zahrnuje:

 1. Řídící prvky - hlavní řídící jednotka (CS-L-4, L-5, L-7, L-8, L-9, L-10);
 2. Měřící prvky – kontrolní panel (CS-M-7, M-8, M-9), pokojové snímače nebo pokojové regulace teploty (bytové termostaty), snímače teploty podlahy, snímače prostorové vlhkosti, čidlo venkovní teploty, snímače otevření okna (C-2n);
 3. Ovládané prvky – termoelektrické hlavice na rozdeľovači alebo elektrické rádiové hlavice, vykonávací modul (spínací beznapäťový modul MW-1 alebo MW-1-230V);
 4. Rozšiřující moduly –internetový modul CS-507 nebo WiFi RS, modul pro směšovací ventil (CS-i-1, i-1M), opakovač signálu (RP-3, RP-4);
 5. Doplňkové prvky – integrátor několika napěťových vstupů do jednoho výstupu 230V (CS-513), bezdrátový modul pro přenos signálu z beznapěťového výstupu na zdroj tepla (CS-262)

Hlavní řídící jednotka, která je mozkem celého systému, je umístěna ve skříňce rozdělovače nebo na stěně nad skříňkou. Termoelektrické hlavice jsou upevněny na ventilech rozdělovače a napájeny z řídící jednotky napětím 230V pomocí dvoužilového kabelu. Bezproudový jsou uzavřeny.

                

Pokud jsou použity elektrické bezdrátové pohony (CS-L-4, L-8, L-9r), ty bezdrátově ovládají ventily na radiátorech. Na výběr jsou:

 • STT-868

 • STT-869

Ovládané prvky (spínací beznapěťové modul MW-1 nebo napěťové MW-1-230V) mohou být zaregistrovány pro konkrétní zónu / zóny, bezdrátově spínat vzdálené čerpadlo nebo vytápěcí zařízení, ale u některých sérii umožňují i nastavení podle týdenního programu.

Pokud jsou zaregistrovány pro konkrétní zóny, jejich úkolem je spínat připojené zařízení: topné zařízení, pohony ventilu na vzdáleném rozdělovači, které není možné propojit drátově, oběhové čerpadlo, zdroj tepla apod., Podle potřeby vytápění v dané zóně.

Týdenní program umožňuje zap / vyp. libovolné zařízení např. zavlažování, rolety, osvětlení zahrady apod.

V sérii 8 a 9 je možné připojit až 6 takových modulů ale série 4 umožňuje zaregistrovat do každé zóny jeden (celkem 8), 8 s týdenním programem a dodatečně můžeme jeden spínací modul použít na místo výstupu pro čerpadlo / topné zařízení (celkem až 17 spínacích modulů).

Pokojové snímače teploty nebo pokojové termostaty, případně snímače relativní prostorové vlhkosti jsou rozmístěny v jednotlivých místnostech - zónách a spolu s hlavní řídící jednotkou komunikují buď drátově (CS-L-4, L-5, L-7, L-9r, L-10 ) nebo bezdrátově (CS-L-4, L-8, L-9r), což umožňuje nastavit diferencované teploty v těchto místnostech podle individuálních potřeb uživatele. Pokojový snímač nebo bytový termostat dává signál pro hlavní řídící jednotku o vytopení / nedokúrení místnosti a ta následně pomocí termoelektrických hlavic zavírá / otvírá topné okruhy, vypíná / zapíná čerpadlo a pomocí beznapěťového výstupu dává signál pro kotel o potřebě vytápění / chlazení. Snímač relativní prostorové vlhkosti chrání chlazený prostor před vznikem nebezpečné kondenzace, která poškozuje budovu.

Kontrolní panel (CS-M-7, M-8, M-9r) umožňuje mít pod kontrolou jednotlivé zóny na viditelném místě (změnu teplot v jednotlivých zónách, vyp / zap zón).

Máte pod kontrolou nielen teplotu v miestnosti, ale aj teplotu podlahy a relatívnu vlhkosť priestoru.

Pokojové regulace prostorové teploty série 5, 9 a 10 mají zabudované snímače prostorové teploty přímo v pokojových termostatech, ale mohou mít i externí snímače teploty podlahy. Série 4, 8 a 9 umožňuje také instalaci bezdrátového čidla teploty podlahy C-8rf nebo drátového (pouze série 4).

Zabudované snímače teploty reagují na teplotu místnosti a podlahové snímače kontrolují teplotu topné vody v podlaze. To umožňuje nastavit intervaly, ve kterých teplota v místnosti bude udržována na komfortní úrovni a někdy jen na útlumové (úsporné) úrovni. Systémem měření teploty topné vody v podlaze lze předejít nežádoucímu efektu tzv. doběhu / náběhu podlahového topení, což má za následek přetopení / vychladnutí místnosti, přitom odchylka od nastavené komfortní teploty může dosáhnout i 2-3 ° C.

Snímač relativní vlhkosti vypíná chlazení při dosažení námi nastavené hodnoty nebezpečné vlhkosti.

Série 8 - Rádiová komunikace dělá systém ještě více flexibilnější bez dodatečných nákladů, ale série 9 a částečně i série 4 jsou svým provedením univerzálním - jak drátovým, tak dezdrátovým systémem

Zatímco před několika lety při uvažování o rozšíření již existujícího systému podlahového vytápění nás odrazovaly náročnost a zvýšené náklady z důvodu nutnosti instalace elektrických kabelů, dnes je tento problém vyřešen díky flexibilním bezdrátovým systémem, které umožňují rychlou instalaci bez velkých rekonstrukčních zásahů. Pokojové snímače / termostaty komunikují s hlavní řídící jednotkou rádiově.

Série 4, 8, 9 - Jiné bezdrátové prvky systému
U série 4, 8, 9 lze k celé sestavě připojit i jiné bezdrátové prvky systému jako je:

 • venkovní čidlo teploty C-8zr,

 • snímač otevření okna C-2n,

 • opakovač signálu RP-3,

 • opakovač signálu RP-4,

Venkovní čidlo teploty má u sérii 4 pouze informativní charakter, v sérii 8 a 9 umožňuje vypnout topení při dosažení námi zadané venkovní teploty. Snímač otevření okna zavírá ventily na radiátorech při otevření okna s možností nastavení času zpoždění. Konstrukce budovy o 8-mi zónách vytváří překážky pro šíření signálu nebo signál může být jednoduše rušen a zde hraje důležitou roli opakovač signálu. Opakovače můžete navzájem propojit a vytvořit tak řetěz, který Vám potřebný signál přenese tam, kde to potřebujete.

Série 4, 7, 8 a 9 - Internetový přístup a mobilní aplikace - technologie kterým jednoduše porozumíte

Internetový přístup a mobilní aplikace jsou "user-friendly", spřátelené technologie kterým jednoduše porozumíte. Kromě možnosti které dává hlavní regulace, aplikace nabízí historii teplot na jednotlivé dny, týdny, měsíce a to i několik let dozadu. Každý člen rodiny může mít přístup do systému. Systém umožňuje vysílání emailových a sms zpráv v případě alarmu. Vyzkoušejte si na: emodul.eu, kde si vyberete jazyk a potom Testovací účet.

Žádné poplatky za služby internetového portálu

Nejen že mobilní aplikace emodi je zdarma, ale neplatíte žádné dodatečné poplatky ani za služby internetového portálu, zda za vysílané emailové a sms zprávy.

Doporučené použití kabelů v systému pro sérii 9: