Systém energetického managementu Systém energetického managementu

Systém energetického managementu

Energetický management?

V poslední době roste obliba obnovitelných zdrojů energie (OZE), jako jsou fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. To vyžaduje optimalizaci způsobu využití energie v budovách. V reakci na tyto výzvy se na trhu objevují inovativní řešení, jako je HEMS (Home Energy Management System), tedy systém hospodaření s energií v domácnosti, a EMS (Energy Management System), jehož cílem je efektivně řídit celou škálu energií.

Co je to HEMS?

HEMS - Home Energy Management System je soubor technologií a řešení zaměřených na optimalizaci spotřeby energie v domácnostech. HEMS Vám umožňuje sledovat, ovládat a automatizovat různá zařízení a systémy ve Vaší domácnosti za účelem zvýšení energetické účinnosti. Mezi příklady činností HEMS patří harmonizace provozu systémů vytápění, ventilace a klimatizace, řízení osvětlení, sledování spotřeby energie a v některých případech integrace se systémy obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo větrné elektrárny.

Co je to EMS?

EMS - Energy Management System se zaměřuje především na řízení energie získané z fotovoltaických panelů a regulaci toků elektřiny mezi instalací, skladováním energie a aktuální poptávkou. Tento systém může také pracovat v koordinaci s elektrickou sítí, což umožňuje, aby byla přebytečná energie prodávána zpět do sítě.

Energetický management v Sinum

Systém Sinum umožňuje integraci a řízení zařízení odpovědných za výrobu a spotřebu elektrické energie v objektu, díky čemuž dokáže sledovat aktuální potřeby a vybírat nejekonomičtější řešení její spotřeby. Energii vyrobenou fotovoltaickými systémy můžeme díky systému využít a v době její nadprodukce ji skladovat v akumulačních nádržích nebo prostřednictvím topného zařízení v topných či chladicích systémech.

Jaké jsou výhody systémů HEMS a EMS?

Systém Sinum jako systém HEMS/EMS přináší řadu výhod, které přispívají k úspoře energie a zvyšují energetickou účinnost. Díky tomuto řešení je mimo jiné možné:

  1. Optimalizace spotřeby energie prostřednictvím nepřetržitého sledování a průběžného řízení jejího využití.
  2. Efektivní řízení fotovoltaických instalací a efektivní využívání energie z obnovitelných zdrojů.
    Zvýšení komfortu a komfortu užívání budov díky automatizaci procesů jako je regulace teploty nebo řízení osvětlení.
  3. Snížení nákladů na energe díky lepší optimalizaci spotřeby energie a využívání dostupných obnovitelných zdrojů.
  4. Snížení emisí skleníkových plynů a podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím aktivního využívání obnovitelné energie.

Naše společnost poskytuje komplexní servis a technickou podporu, aby naši zákazníci mohli plně využívat všech výhod používání systémů HEMS/EMS.