Software regulace

AKTUALIZACE SOFTWARU PRO REGULACE TECH > NÍŽE NA STRÁNCE

UPOZORNĚNÍ: Aktualizace nového programu způsobí návrat regulace do výrobních nastavení. Doporučujeme, abyste si před aktualizací zapsali veškerá důležitá nastavení a po aktualizaci programu je znovu nastavili.

Postup:

 • Regulace pro krby (EU-391, EU-392S);
 • Regulace pro směšovací ventil (EU-i-1, EU-i-1 CWU)
 • Regulace pro instalace (CS-407n, CS-408n, CS-409n, EU-i-2, EU-i-2 PLUS OT, EU-i-3, EU-i-3 PLUS OT);
 • Pokojové regulace/termostaty;
 • Ostatní (EU-WiFi 8S, EU-L-4, internetové moduly):
 1. Zkopírujte stáhnutý soubor do kořenového adresáře USB Flash disku (maximální kapacita 8GB), naformátovaného v systému FAT 32. Neměňte název souboru.
 2. Vypněte zařízení hlavním vypínačem. Pokud vypínač nemá, odpojte ho od zdroje napájení.
 3. Vložte USB Flash disk do USB portu (na některých zařízeních se nachází, Micro USB vstup, v takovém případě použijte, Micro USB Flash disk nebo adaptér).
 4. Zapněte zařízení pomocí hlavního vypínače. Pokud nemá vypínač, připojte ho k zdroji napájení. Na displeji se zobrazí průběh instalace. Po dokončení instalace se zařízení restartuje.
 5. Po restartu zařízení odpojte USB Flash disk z USB portu.
 • Regulace pro kotel s podavačem (CS-480, CS-480 zPID, CS-580 zPID):
 1. Zkopírujte stáhnutý soubor do kořenového adresáře USB Flash disku (maximální kapacita 8GB), naformátovaného v systému FAT 32. Neměňte název souboru.
 2. Vypněte zařízení hlavním vypínačem. Pokud vypínač nemá, odpojte ho od zdroje napájení.
 3. Vložte USB Flash disk do USB portu regulace.
 4. Potom opětovně připojte řídící jednotku k síti a po celou dobu držte stlačené tlačítko. Tlačítko držíme stlačené do doby zaznění zvukového signálu anebo zobrazení průběhu instalace na displeji.
 5. Po restartu zařízení odpojte USB Flash disk z USB portu.
 • Zónové regulace podlahového vytápění (EU-L-7, EU-L-8, EU-L-9r)
 1. Zkopírujte stáhnutý soubor do kořenového adresáře USB Flash disku (maximální kapacita 8GB), naformátovaného v systému FAT 32. Neměňte název souboru.
 2. Odpojte regulaci od zdroje napájení.
 3. Vložte USB Flash disk do USB portu (na některých zařízeních se nachází, Micro USB vstup, v takovém případě použijte, Micro USB Flash disk anebo adaptér).
 4. Potom opětovně připojte řídící jednotku k síti a po celou dobu držte stlačené tlačítko EXIT. Tlačítko držíme stlačené do doby zaznění zvukového signálu anebo zobrazení průběhu instalace na displeji.
 5. Po restartu zařízení odpojte USB Flash disk z USB portu.

Pokud se operace aktualizace nezdaří:

 1. Přeformátujte jednotku USB Flash disk v systému FAT32 a zkopírujte instalační soubor zpět do kořenového adresáře. Zkontrolujte, zda jste nezměnili název souboru.
 2. Zopakujte postup popsaný v bodě 1. s použitím jiného USB Flash disku.

Regulace pro podlahové vytápění

Regulace pro radiátorové vytápění

Pokojové regulace / termostaty