Regulátory pro kotle

Regulace pro kotle ústředního topení – popis

Regulace pro kotle ústředního topení umožňuje řídit proces výroby tepla jako i jeho distribuci do topného systému. Jejich hlavní funkcí je výběr jednotlivých parametrů tak, aby bylo zabezpečeno hospodárné vytápění a zároveň tepelná pohoda pro uživatele a to na požadované úrovni. Bez regulace kotlů je těžké si vůbec představit kontrolu vytápění domu nebo objektu.
V závislosti od modelu mohou regulace pro kotle regulovat kotel v základním rozsahu (např. jednoduché regulace pro kotle na tuhá paliva ovládající pouze oběhové čerpadlo a ventilátor), jako i víceúčelové regulace pro kotle ÚT, které umožňují regulaci teploty v domě prostřednictvím směšovacích ventilů a internetu.

Regulace pro kotle ÚT – princip činnosti

Všechny regulace pro kotle (bez ohledu na to, či jsou to regulace pro kotle na uhlí, pelety nebo jiná pevná paliva) mají funkci ovládání oběhového čerpadla ÚT a ventilátoru. Pomocí zvýšení nebo snížení otáček ventilátoru je do kotle vháněno větší nebo menší množství vzduchu, který má vliv na rychlost hoření a tím i teplotu. Regulace teploty je vykonávaná na základě programu, který získává informace o teplotě z čidel (regulace pro kotle spolupracují s čidly prostorové teploty, které jsou umístěné např. v pokoji).