REGULACE PRO OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

EU-19

EU-19

REGULÁTOR PRO ČERPADLO
EU-20

EU-20

REGULÁTOR PRO ČERPADLO
EU-21

EU-21

REGULÁTOR PRO ČERPADLO
EU-11

EU-11

REGULÁTOR PRO CIRKULAČNÍ ČERPADLO TUV
EU-517

EU-517

Modul pro řízení dvou oběhových čerpadel

V menších topných soustavách, ve kterých regulace kotle neovládá čerpadlo je potřebný regulátor na ovládání oběhového čerpadla. Regulace pro čerpadla ústředního vytápění obsluhují a chrání čerpadla a jejich použití prodlužuje životnost zařízení. Jsou vybavené čidly teploty ÚT, které umožňují vypínání a zapínání čerpadla podle potřeby v důsledku čeho se čerpadlo zbytečně nezapíná.

Regulátory oběhových čerpadel – 3 základní funkce:

  • Ovládání čerpadla (zapnutí a vypnutí ve stanoveném teplotním rozsahu);
  • Ochrana čerpadla proti zamrznutí (zapnutí čerpadla když teplota klesne na 5°C);
  • Ochrana čerpadla proti zatuhnutí – ANTISTOP.

Řídící jednotky pro oběhová čerpadla TECH

Řídící jednotky naší výroby jsou vybavené potenciometry nebo elektronickými regulacemi. Pokročilejší modely mají též schopnost ovládat čerpadlo TUV a podlahové čerpadlo. K některým modelům je možné připojit pokojový termostat.