Rady a tipy

Webinář EU-i-3 PLUS OT

V našem webináři Vám představíme nejnovější regulaci pro instalace EU-i-3 PLUS OT

Představíme Vám:
  • možnosti regulace, 
  • připojení regulace k aplikacii eModul.eu,
  • základní menu - provozní režimy, nastavení okruhu TUV, manuální provoz,
  • instalační menu - nastavení ventilů, přídavných kontaktů, kaskády kotlů, OpenTherm a solárního okruhu.

 

 


 

DIAGNOSTIKA PŘIPOJENÍ REGULACE TECH K SERVERU EMODUL.EU

Internetový modul připojte k hlavní regulaci a následně:

  1. Internetový modul je potřebné propojit s routerem:

V menu INTERNETOVÉHO MODULU:

Ověření připojení přes port 2000:

Příklad, kdy je port 2000 je otevřený:

Stále není možné zaregistrovat modul

Všechny podmínky jsou splněné:

 Kontrola kvality internetového připojení pomocí příkazového řádku

Windows 7/10 – po otevření menu start vyhledejte název „cmd“ nebo „příkazový řádek“ a spusťte ho.

Ověření odezvy připojení na server pomocí funkce ping

Do příkazového řádku, za názvem účtu, napište příkaz ping emodul.eu – a to nasledovně:

kontaktujte poskytovatele internetových služeb

Ověření připojení modulu k routeru

V případě vysokého ping parametru během připojení modulu s bezdrátovou WiFi sítí,

Do příkazového řádku, za názvem účtu, napište příkaz tracert emodul.eu a to následovně:

Pokud je ping v prvním připojení vysoký – je to problém připojení mezi modulem a routerem,

Dodatečně můžete zkusit:

 


 

 

SEZNAMTE SE S POPISEM ČINNOSTI A S MOŽNOSTMI NASTAVENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ REGULACÍ DO KOTLŮ ÚT A ZÍSKEJTE VĚDOMOSTI JEK ŠETŘIT TEPLEM

Úspora tepelné energie je jedním ze základních trendů ve stavebnictví a topenářství. Snížení spotřeby energie je nejen šetrné k životnému prostředí, ale i přímo ovlivňuje snížení nákladů na vytápění. Optimalizace využití tepelné energie může být dosáhnutá použitím moderních, energeticky úsporných řešení (např. obnovitelné energie), ale též použitím moderních, účinných systémů měření a regulací teploty.

ÚSPORY TEPLA POMOCÍ POKOJOVÝCH REGULÁTORŮ A TERMOSTATŮ

Cílem regulátoru je řídit kotel nebo jiný topný systém (krb, tepelné čerpadlo, rekuperátor atd.). Efektivní regulace provozu zařízení má přímý vliv na úsporu tepelné energie – nedochází k nadměrnému spalování, nežádoucímu zvýšení teploty v místnosti, nebo ztrátám souvisejícím s chybějící spoluprací všech prvků systému.

Jak šetřit teplem pomocí regulace?

Použití regulátorů pro řízení topných a chladících zařízení umožňuje šetřit teplo a snížit náklady na energie několika způsoby a to především:

Regulace na úsporu tepla jsou jednoduché a intuitivní na ovládání a umožňují úsporu tepla bez odborných znalostí o fungování topného systému.

REGULÁTOR OBĚHOVÉHO ČERPADLA ÚT

Regulátor je velmi jednoduchý na ovládání. Vykonává funkci zapínání oběhového čerpadla, pokud teplota vody dosáhne předem nastavenou hodnotu. Regulátor vypne čerpadlo v případě, že teplota klesne pod nastavenou prahovou hodnotu (mínus nastavitelná hystereze v CS-21). Regulace CS-19 a CS-21 mají ANTISTOP, funkce proti zastavení čerpadla při usazování vodního kamene. Mimo topné sezóny se čerpadlo zapne na pár minut každých 10 dní. Ve všech regulacích je možnost zapnutí čerpadla v manuálním režimu. Podrobnosti naleznete v návodu na obsluhu těchto zařízení.

REGULÁCE SPOLUPRACUJÍCÍ S VENTILÁTOREM

Ventilátor pracuje do dosažení nastavené teploty na kotli a potom přejde do režimu udržování. Každých několik minut se ventilátor zapíná, aby podporoval proces spalování a zabránil vzniku nežádoucích procesů při tlumeném spalování. Čas dmýchání je, od pár po několik, desítek sekund. Příliš krátké přestávky mohou způsobit nežádoucí nárůst teploty vody v kotli. Pokles teploty pod nastavenou hodnotu, mínus hystereze, opakovaně zapne ventilátor dmýchání. Regulátor ovládá i provoz oběhového čerpadla ÚT a čerpadla teplé vody TUV (ne všechny typy). Klíčovým momentem pro správné řízení spalovacího procesu je nastavení intenzity dmýchání. Příliš slabé dmýchání znamená špatné spalování, kotel nedosahuje dostatečný výkon pro ohřev vody v systému. Příliš silné dmýchání znamená rychlé spalování a energetické ztráty, které unikají komínem do atmosféry. Optimálním řešením je použití regulace zPID s plynulým a automaticky nastavitelným výkonem ventilátoru v závislosti od nastavené teploty topné vody a od teploty spalin kotle.

REGULACE PRO KOTLE S PODAVAČEM

Práce čerpadel a ventilátoru je jako při regulaci bez zásobníku. Další parametry pro nastavení jsou práce a přestávka podavače v režimu provozu a udržování. Správné nastavení provozních parametrů je předpokladem dobrého a efektivního spalování, režim udržování, udržuje kotel v optimálních teplotách. Regulátor má teplotní ochranu podavače. V případě zvýšení teploty nad nastavenou alarmovou hodnotu je spuštěn alarm, regulátor dává do pohybu podavač od pár, do několika minut. Palivo z podavače je posouváno do kotle. V případě, že příčinou zvýšení teploty je zpětný plamen do šneku podavače, tato funkce zabraňuje vznícení paliva v podavači. Velmi důležitým parametrem je čas práce a přestávky podavače a ventilátoru v udržování. Pokud je čas práce v udržování příliš dlouhý nebo čas přestávky v udržování příliš krátký, teplota v kotli se může rychle zvýšit. V takovém případě se aktivují ochranné prvky (vypnutí ventilátoru a podavače), toto se stane i v případě nedostatečného odvodu tepla, kdy může dojít k varu vody v topném systému.

SMĚŠOVACÍ VENTILY SPOLUPRACUJÍCÍ S NAŠIMI REGULACEMI

S regulacemi společnosti TECH spolupracuje celá řada tříbodových pohonů ventilů na 230V. Rychlost otáčení 120s/90°. Níže je popis výrobního štítku:

N – Nulový vodič: 230V AC
Y1 – Ovládací signál: otevřít 230V
Y2 – Ovládací signál: zavřít 230V

 

 

Způsob nastavení klapky ventilátoru na zásypovém kotli zPID

Způsob nastavení klapky ventilátoru před topnou sezónou je velmi důležitým prvkem pro správné fungování provozu kotle, a zejména při regulaci zPID. V první radě je potřebné nejprve nastavit polohu klapky (a šrouby zatížení) v závislosti od modelu a nastavení ventilátoru. Přesné ověření správného nastavení klapky se provádí na ventilátoru nainstalovaném na kotli, kdy je kotel roztopený (pro nastavení správné polohy odpovídající tahu komína). Pokud to chcete udělat, vyberte v regulaci funkci „manuální režim” a zkontrolujte činnost klapky pro různou intenzitu dmýchání ventilátoru. Při dmýchání (průtoku vzduchu) správně nastavená klapka se musí začít otvírat až při cca 10 až 20% výkonu ventilátoru. Práce na nižších otáčkách bude správná při minimálním tahu, přes otvory v konstrukci ventilátoru a samotného kotle.

Způsob nastavení klapky ventilátoru na kotle s podavačem zPID