Hlavní regulátor

EU-L-4 WiFi

EU-L-4 WiFi

Regulace drátových a bezdrátových pohonů ventilů pro podlahové a radiátorové vytápění.

Pokojové termostaty napájené z hlavního regulátoru

EU-C-7 p

EU-C-7 p

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO TEPLOTY

Pokojové termostaty napájené 230V

EU-R-8z

EU-R-8z

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ

Pokojové termostaty napájené 230V - bezdrátové

EU-F-8z

EU-F-8z

Bezdrátový dvoupolohový termostat
EU-R-8pz PLUS

EU-R-8pz PLUS

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI VZDUCHU NÁPÁJENÝ 230V

Pokojové termostaty bateriové - bezdrátové

EU-R-8 b

EU-R-8 b

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ
EU-R-8s PLUS

EU-R-8s PLUS

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI VZDUCHU
EU-R-8pb PLUS

EU-R-8pb PLUS

BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI VZDUCHU
EU-R-8x

EU-R-8x

Bezrátový pokojový termostat

Pohony

STT-869

STT-869

BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Přídavné moduly - příslušenství

EU-C-2n

EU-C-2n

BEZDRÁTOVÉ ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA
EU-C-8 f

EU-C-8 f

BEZDÁTOVÉ PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO
EU-C-8 zr

EU-C-8 zr

BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO
EU-RP-4

EU-RP-4

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
CS-RP-3

CS-RP-3

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
MWN-1

MWN-1

BEZDRÁTOVÝ SPÍNACÍ MODUL

Série 4

NTC

NTC

PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Možná sestava série L-4

Bezdrátová regulace série 4 je určena jak pro podlahové, tak i radiátorové vytápění. Umožňuje flexibilní rozmístění všech prvků systému bez dodatečných stavebních úprav a to i ve starších budovách, kde se na tuto možnost ve fázi projektu a výstavby nemyslelo. Alternativně je možné první čtyři zóny použít pro drátovou komunikaci. 

Série 4 umožňuje pomocí zabudovaného internetového modulu dálkové ovládání vytápění až 8 zón prostřednictvím webové aplikace eModul.euPodobně jako série 7 umožňuje připojit do prvních čtyř zón drátová teplotní čidla C-7p a ovládat v těchto zónách termoelektrické pohony pro podlahové vytápění (STT-230/2STT-230/2S). Dodatečně je možné k těmto prvním čtyřem zónám připojit teplotní podlahové čidlo (NTC).

Do všech 8 zón je možné zaregistrovat buď jen bezdrátové teplotní čidlo (CS-C-miniCS-C-8r) nebo bezdrátový pokojový termostat (CS-R-8b, EU-R-8b PLUSCS-R-8z) z úrovně ve které je možné změnit teplotu – trvale nebo dočasně. Každá zóna může mít až 6 bezdrátových elektrických pohonů pro ovládání radiátorového ventilu (STT-869 nebo STT-868) a 6 čidel otevření okna EU-C-2n, jedno bezdrátové teplotní čidlo podlahy CS-C-8f.  Regulace tak umožňuje ovládat podlahové a radiátorové vytápění. Prostorová teplotní čidla reagují na teplotu místnosti a bezdrátová nebo drátové podlahová teplotní čidla kontrolují maximální a minimální teplotu otopné vody v podlaze. Čidla otevření okna umožňují vypnutí vytápění s určitým zpožděním.  V případě potřeby ovládání drátových termoelektrických pohonů v zónách 5-8, je možné využít bezdrátový spínací modul MW-1-230V  pro bezdrátové ovládání termoelektrických pohonů podlahového vytápění – jeden na každou zónu. Tyto spínací moduly je možné využít i pro ovládání jiných zdrojů tepla v každé místnosti zvlášť např. konvektory, infrapanely a pod.

Podobně jako u jiných sérií, má L-4 beznapěťový výstup na ovládání vytápěcího zařízení nebo čerpadla. Software umožňuje přiřadit tak beznapěťový výstup, tak i  čerpadlo ovládané z úrovně hlavní regulace ke konkrétním zónám a v případě nutnosti ovládání druhého čerpadla (např. pro radiátorový okruh) je možné použit bezdrátový spínací modul MW-1 nebo MW-1-230V. K regulaci je možné připojit dalších max. 8 bezdrátových modulů MW-1 nebo MW-1-230V ovládaných podle týdenního programu nebo potřeby vytápění zón. L-4 tak může mít přiřazených 8 těchto modulů do zón, 8 podle týdenního programu a jeden namísto zabudovaného beznapěťového výstupu.

K celé sestavě jsou i jiné bezdrátové prvky systému jako je: venkovní teplotní čidlo CS-C-8zr a opakovač signálu CS-RP-3 nebo EU-RP-4.

Venkovní teplotní čidlo má pouze informativní charakter. Konstrukce budovy o 8 zónách vytváří překážky pro šíření signálu nebo může být signál jednoduše rušený a zde sehrává důležitou úlohu opakovač signálu CS-RP-3 nebo EU-RP-4. Opakovače můžete navzájem propojit a vytvořit tak řetěz, který Vám potřebný signál přenese tam, kde ho potřebujete.

Ovládání pomocí webové aplikace eModul.eu je jednoduché a intuitivní. Každá zóna může mít přiřazený svůj individuální režim provozu (konstantní teplota, časové omezení nebo 6 různých provozních harmonogramů.