Uživatelské manuály

Pokojové termostaty

Dvoupolohové pokojové termostaty s běžnou komunikací (on / off)

Pokojové termostaty s RS komunikací

Pokojové termostaty OpenTherm pro plynové kotle

Hlavní zařízení

Radiátorové vytápění

CS-WiFi 8S (8 zón)

CS-WiFi 8S MINI (8 zón)

CS-16S WiFi (16 zón)

Hotelový systém

Regulátory pro instalace

Pro topné soustavy

Pro oběhová čerpadla ÚT

Pro směšovací ventily

Generátor ozonu

Sterilizátor

Pro obnovitelné energie

REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Regulátory pro tepelná čerpadla

Pro krby

Speciální regulátory

Periférie / přídavné moduly

Regulátory pro sauny

Ostatní zařízení

Regulátory pro kotle

Regulátory pro zásypové kotle

Regulace pro kotle s podavačem

Regulácie pre peletový kotol

Regulácie pre drevosplyňovací kotol

Přídavná zařízení

Teplotní a jiná čidla

Dmýchací ventilátory

Odtahové ventilátory

SINUM

Vytápění

BEZDRÁTOVÉ

Osvětlení

DRÁTOVÉ

BEZDRÁTOVÉ

Rolety, markýzy, žaluzie

DRÁTOVÉ

BEZDRÁTOVÉ

Reléové moduly

DRÁTOVÉ

BEZDRÁTOVÉ

Příslušenství

DRÁTOVÉ

BEZDRÁTOVÉ