Série 5 - drátová zónová regulace (8 zón) - TECH Sterowniki
Série 5 - drátová zónová regulace (8 zón) - TECH Sterowniki

Hlavní regulátor

CS-L-5

CS-L-5

DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Pokojové termostaty bateriové - drátové

ST-292 v3

ST-292 v3

Drátový dvoupolohový pokojový termostat
EU-297 v3

EU-297 v3

DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Pohony

Série 5

MOŽNÁ SESTAVA CS-L-5

Drátová zónová regulace pro podlahové vytápění Série 5 je nejjednodušší a tím i relativně nejlevnější verzí zónové regulace podlahového vytápění.

Hlavní řídící jednotka je jen sběrnicí, do které se dá připojit 8x pokojový termostat (jednoduchý ON/OFF) a 22 termoelektrických pohonů ventilů. CS-L-5 má výstup 230V pro zapínání/vypínání čerpadla a beznapěťový výstup pro ovládání zdroje tepla. Tak napěťový, tak i beznapěťový výstup je zapínaný/vypínaný naráz, podle potřeby vytápění z pokojových termostatů. V případě potřeby je možné zapojit několik CS-L-5 za sebou, přičemž stále bude jeden výstup pro ovládání čerpadla. Pro bezdrátový přenos beznapěťového výstupu na ovládání zdroje tepla nebo na propojení s hlavní regulací (v místě připojení pokojového termostatu, např.: Cs-i-1) použijeme modul CS-262

Při výběru pokojových termostatů je potřebné vědět, co od nich očekáváme:

  • Nejjednodušší CS-294v1 umožňuje pouze nastavit stálou teplotu prostřednictvím tlačítek + a -. Dodatečně můžete změnit hysterezi.
  • CS-295v3 už umožňuje kromě nastavení denní a noční teploty (komfortní a útlumová) i nastavení podlahové teploty při použití teplotního čidla podlahy (NTC). 
  • CS-297v3 nastavení jsou identická jako u CS-295v3.
  • CS-292v3  umožňuje podobně jako CS-295v3 nastavení denní a noční teploty (komfortní a útlumová), nastavení podlahové teploty při použití teplotního čidla podlahy (NTC), ale má i možnost nastavit týdenní program vytápění. 
  • CS-293v3 nastavení jsou identická jako u CS-292v3.
  • CS-290v3 nemá možnost připojení teplotního čidla podlahy, ostatní  nastavení jsou identická jako u CS-292v3.

Tam, kde nepotřebujete měnit teplotu během dne (chodba, skladovací, odkládací, sklepní prostory, garáž, šatník a pod.) stačí jednoduchý pokojový termostat. V ostatních zónách, které jsou rozdělené na noční a denní část, je vhodné mít pokojový termostat minimálně s možností programu den/noc. V zónách, které mají velké tepelné zisky (krb nebo jiný interiérový zdroj tepla, slunečná strana a pod.) je vhodné zabudovat teplotní čidlo podlahy (NTC), který zabezpečí, že podlaha nevychladne a její náběh nebude trvat hodiny a bylo dosaženo potřebného tepelného komfortu.