Pokojové termostaty napájené z hlavního regulátoru

EU-R-9s PLUS

Dedykowany regulator pokojowy przewodowy
  • Popis produktu

Funkcje:
- sterowanie temperaturą pokojową
- sterowanie według temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego)
- Pomiar wilgotności powietrza
przewodowa komunikacja 4-żyłowa / brak baterii 


Wyposażenie:
- wbudowany czujnik
- wbudowany czujnik wilgotności
- wyświetlacz LCD z chwilowym podświetleniem

Rozšíření

Hlavní regulátor

EU-L-9r

EU-L-9r

BEZDRÁTOVÁ ZÓNOVÁ REGULACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ (8 ZÓN)