Přídavné moduly - příslušenství

EU-M-9t

DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL PRO SPOLUPRÁCI S LIŠTOU EU-L-9r + MODUL WIFI
  • Popis produktu

Drátový kontrolní panel EU-M-9t pro regulaci podlahového vytápění je zařízení, které ulehčuje kontrolu teploty v místnostech s nainstalovaným systémem série 9. Je určen pro spolupráci s lištou EU-L-9r a slouží pro jednoduchou regulaci systému s podřízenými pokojovými regulátory.

Funkce kontrolního panelu

Panel EU-M-9t je nadřazené zařízení. Umožňuje jednoduše kontrolovat a upravovat provozní parametry vytápění v maximálně 32 zónách. S pomocí kontrolního panelu je možné jednoduše definovat provozní harmonogram a individuálně nastavit hodnotu zadané teploty. Dodatečně je možné z prostředí panelu zapínat nebo vypínat připojené zóny. Na displeji panelu je možné též upravovat dodatečné nastavení, jako například: nastavení času a datumu, spořič displeje, budík, zablokovaní displeje.

Instalace a registrace zařízení

Drátový kontrolní panel regulace vytápění je určen pro instalaci na omítku. Je nutné mít na vědomí, že nesprávné zapojení vodičů může vést k poškození regulátoru, proto je nutná instalace osobou s odpovídající kvalifikací. Kontrolní panel je potřebné zaregistrovat do hlavní regulace EU-L-9r. Pro registraci je potřebné vybrat možnost registrace v panelu EU-M-9t. Do kontrolního panelu je možné zaregistrovat až 4-lišty EU-L-9r. Registraci je potřebné dělat postupně, protože registrace více regulací zároveň se nepodaří.

Jak používat kontrolní panel regulace vytápění

Dotykový panel umožňuje jednoduché ovládání podřízených zařízení. Pro upravení parametrů dané zóny je potřebné kliknout na část displeje s informacemi o jejím stavu. Vzhled displeje kontrolního panelu regulace vytápění je možné přizpůsobit svým potřebám ve funkci nastavení displeje. Uživatel má možnost nastavit spořič displeje ve formě datumu nebo času. Dále má možnost výběru barevného tématu displeje a zapnout nebo vypnout zvuk tlačítek

Vzdálená kontrola systému

Internetový WiFi modul umožňuje vzdálenou kontrolu systému vytápění. Uživatel má možnost kontrolovat stav všech zařízení z prostředí svého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Po připojení kontrolního panelu k lokální WiFi síti a označení možnosti DHCP bude regulátor automaticky získávat informace z lokální sítě, jako je IP adresa, maska IP, adresa brány a adresu DNS.

Rozšíření

Hlavní regulátor

EU-L-9r

EU-L-9r

BEZDRÁTOVÁ ZÓNOVÁ REGULACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ (8 ZÓN)