Přídavné moduly - příslušenství

MW-1-230V

BEZDRÁTOVÝ SPÍNACÍ MODUL
  • Popis produktu

Funkce:

Beznapěťový výstup MW-1 plní funkci spínacího relé. S hlavní regulací komunikuje bezdrátově, má možnost zapnutí v manuálním režimu, automatické rozepnutí kontaktu při chybějící komunikaci, 4x LED diody: napájení, komunikace, manuální provoz, spínací kontakt.

Napěťový výstup MW-1-230V (230V/50Hz/10A ) je pro přímé spínání 230V vytápěcího zařízení, má možnost zapnutí v manuálním režimu, automatické rozepnutí kontaktu při chybějící komunikaci, 4x LED diody: napájení, komunikace, manuální provoz, spínací kontakt.

Modul MW-1, MW-1-230V může spolupracovat se čtyřmi různými zařízeními naráz (hlavními regulacemi). Když má být kontakt zapnutý, nejméně jedno z těchto zařízení musí odeslat informaci do spínacího modulu.

Použití:

Pro komunikaci s hlavní regulací (např.: EU-L-8e, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8Smini, EU-8S WiFi, EU-16S WiFi pokojové termostaty apod.) která bezdrátově zap/vyp vytápěcí zařízení, zdroj tepla nebo dává signál pro hlavní jednotku o potřebě topení, případně ovládá jiné zařízení podle času např. osvětlení apod.

Rozšíření

Hlavní regulátor

EU-L-8e

EU-L-8e

BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)
EU-L-4 WiFi

EU-L-4 WiFi

Regulace drátových a bezdrátových pohonů ventilů pro podlahové a radiátorové vytápění.
EU-L-9r

EU-L-9r

UNIVERZÁLNÍ ZÓNOVÁ REGULACE TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ (8 ZÓN)
EU-WiFi 8S

EU-WiFi 8S

REGULACE WIFI PRO BEZDRÁTOVÉ ELEKTRICKÉ POHONY
EU-16S WiFi

EU-16S WiFi

POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ