Ostatní zařízení

CS-301

CS-301

REGULACE DOMOVNÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Speciální regulace pro průmysl i běžné uživatele.
Všude tam, kde je potřebné regulovat specifické klimatické podmínky nebo ovládat jednotlivá mechanická či hydraulická zařízení (např. čerpadlo nebo kompresor), je možné zlepšit systém řízení tohoto procesu díky použití speciálních regulací. Společnost TECH na základě dlouholetých zkušeností a odborných znalostí nabízí speciální regulace (např. regulace pro domácí čističky odpadních vod nebo regulace pro klimatizaci) a regulace pro přídavné měřící a ovládací zařízení – jako např. elektroměry nebo elektrofiltry. Na žádost investorů, připravujeme též speciální regulace přizpůsobené potřebám specifických odvětví.

Moderní regulace pro chladírenství.
Regulace pro chladírenství jsou určené k řízení, kontrole a programování celého chladícího systému. Prostřednictvím sady vestavěných čidel a procesoru regulace ovládá agregát, spirály výparníku a osvětlení. Chladící systém vybavený kvalitní regulací, která snímá všechny potřebné údaje a řídí jednotlivé funkce systému je zárukou správné činnosti, možnosti přístupu k údajům jako i jejich sledování v reálném čase. Regulace pro chladírenství mají vliv nejen na účinnost systému, ale i na úspory energie a nižší provozní náklady systému.
Regulace pro chladírenství Tech je inovativní zařízení, které umožňuje nastavení parametrů jeho činnosti prostřednictvím počítačové aplikace. Naprogramované údaje mohou být potom přeneseny do řídící jednotky prostřednictvím USB klíče.