Přídavné moduly - příslušenství

EU-505

Vzdálená kontrola provozu instalace, zónové regulace nebo kotle přes internet nebo lokální síť.
 • Popis produktu

Funkce při spolupráci s novějšími regulacemi (v instalacích, zónových regulací nebo kotlích na pelety s barevným displejem)

přihlášení do regulace - eModul.eu

 • dálkové ovládání kotle přes internet
 • připojení modulu k internetu pomocí LAN kabelu
 • náhled na zařízení celé instalace
 • možnost úpravy všech parametrů hlavní regulace (se zachováním struktury a pořadí v menu)
 • prohlížení historie teplot
 • prohlížení historie událostí (alarmů a změn parametrů)
 • změna zadané teploty
 • možnost ovládat více modulů z jednoho správního účtu
 • e-mailové upozornění o alarmech
 • Aplikace emodi je k dispozici ke stažení:

pro zařízení s Androidem z Google Play
pro zařízení s iOS z Apple Store


Funkce při spolupráci s ostatními (staršími) regulacemi

login pro panel - www.zdalnie.techsterowniki.pl

 • vzdálená kontrola provozu kotle internetem
 • grafický interfejs s animací na displeji domácího počítače
 • možnost změn nastavených teplot směšovacích okruhů a TUV
 • možnost změn nastavených teplot na bytovém termostatu RS
 • náhled teplot na snímače
 • historie teplot
 • náhled na historii a druh alarmu


Vybavení:

 • napájení 9V DC
 • rozbočovač RS
 • RS komunikační kabel pro regulaci kotle

Popis zařízení
Internetový modul je zařízení, které umožňuje dálkové ovládání kotle nebo instalace přes internet. Uživatel má možnost prohlížet a ovládat stav všech zařízení v instalaci (pouze novější verze), prohlížet historii teplot v podobě přehledných grafů a historii alarmů regulace. Provoz jednotlivých zařízení je zobrazena ve formě animace.