Přídavné moduly - příslušenství

WiFi RS

MODUL WIFI - INTERNET
 • Popis produktu

Modul WiFi RS

 

Funkce:

 • Dálkové ovládání provozu instalačních nebo zónových regulací
 • úprava zadaných teplot v každé zóně (v případě zónových regulací)
 • možnost výběru týdenních harmonogramů (v případě zónových regulací)
 • zobrazení historie teplot každé zóny (v případě zónových regulací)
 • úprava zadaných teplot směšovacích ventilů (v případě instalačních regulací)
 • úprava zadaných hodnot pokojových termostatů s RS komunikací (v případě instalačních regulací)
 • zapínání a vypínání přídavných výstupů (v případě instalačních regulací)
 • zobrazení historie teplot zdroje, ventilů, TUV, pokojové teploty s RS termostatem, venkovní teploty (v případě instalačních regulací)
 • přizpůsobení vzhledu hlavního displeje regulace vlastním potřebám
 • mailová informace o alarmech
 • spojení s internetem prostřednictvím Wi-Fi

 

Aplikace eModul.eu je k dispozici ke stažení:

 

Funkce při spolupráci s ostatními (staršími) regulacemi:

login pro panel – www.zdalnie.techsterowniki.pl

 • vzdálená kontrola provozu kotle internetem
 • grafický interface s animací na displeji domácího počítače
 • možnost změn nastavených teplot směšovacích okruhů a TUV
 • možnost změn nastavených teplot na pokojovém termostatu RS
 • náhled teplot čidel
 • historie teplot
 • náhled historie a druhu alarmu

verze pro zařízení Android k dispozici z Google Play