Hlavní regulátor

Pokojové termostaty napájené z hlavního regulátoru

EU-C-7 p

EU-C-7 p

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO TEPLOTY

Pohony

Přídavné moduly - příslušenství

EU-505

EU-505

INTERNETOVÝ MODUL / PŘÍDAVNÝ
EU-i-1m

EU-i-1m

MODUL PRO SMĚŠOVACÍVACÍ VENTIL
EU-i-1

EU-i-1

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL
EU-513

EU-513

Integrátor vstupů – 5x 230V

Série 7

MOŽNÁ SESTAVA CS-L-7e

Drátová verze zónové regulace podlahového vytápění Série L-7 je velmi populární pro svoji cenovou dostupnost, jelikož jsou v jednotlivých zónách jen drátová čidla teploty EU-C-7p. Ale na druhé straně, po připojení internetového modulu EU-505 Ethernet nebo WiFi RS CS-L-7e, umožňuje využít moderní technologii vzdáleného ovládání přes internet pomocí aplikace eModul.eu.

Ve všech zónách tak můžete prostřednictvím mobilního telefonu vybrat jeden ze šesti týdenních programů, nebo jednoduchým způsobem změnit teplotu buď na stálou, nebo s časovým omezením.

Součástí systému může být i kontrolní panel EU-M-7n, který umožňuje z jednoho místa mít pod kontrolou všechny teploty (programovat, měnit teploty). Panel nemá zabudované čidlo prostorové teploty.

Podobně jako u série CS-L-5 je toto drátové provedení, s možností připojení až 8 teplotních čidel22 termoelektrických pohonů (STT-230/2STT-230/2S, STT-230/2T, má výstup 230V pro čerpadlo a beznapěťový výstup pro ovládání zdroje tepla. V případě, že potřebujete upravovat teplotu otopné podle venkovní teploty (ekvitermní křivky), regulace umožňuje připojit přes RS komunikaci i podřízený modul pro směšovací ventil a jeho čerpadlo EU-i-1m  nebo regulátor pro směšovací ventil EU-i-1. Všechny parametry jsou nastavované přímo z hlavní regulace CS-L-7 a v případě připojení internetového modulu má uživatel možnost náhledu a změny všech parametrů přes mobilní aplikaci.

Pokud má objekt dva okruhy s dvěma čerpadly, je možné použít modul  EU-513, který přímo z výstupů pro ovládání termoelekrických pohonů bude ovládat i čerpadlo. Pro bezdrátový přenos beznapěťového výstupu na ovládání zdroje tepla použijeme modul EU-262

 

Oproti CS-L-5 můžete k regulaci dodatečně připojit:

 • internetový modul,
 • kontrolní panel EU-M-7n na kterém můžete podobně jako přes internet vybrat jeden ze šesti týdenních programů, nebo změnit teplotu – stálá nebo s časovým omezením. POZOR – nemá zabudovaný snímač teploty,
 • modul pro ovládání směšovacího ventilu (EU-i-1 nebo EU-i-1m) přes RS komunikaci. 

 

Funkce

 • Možnost obsluhy max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 drátových teplotních čidel CS-C-7p:
       – 3 teplotní čidla mají možnost obsluhy až 12 pohonů (každý max. pro 4 pohony)
       – 5 teplotních čidel má možnost obsluhy až 10 pohonů (každý max. pro 2 pohony)
 • jeden výstup 230V na čerpadlo
 • beznapěťový výstup (např. pro ovládání vytápěcího zařízení)
 • možnost připojení ovládacího panelu CS-M-7
 • možnost připojení CS-505 Ethernet nebo WiFi RS pro ovládání soustavy pomocí Internetu
 • možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1, CS-i-1m
 • možnost aktualizace softwaru přes USB

 

UPOZORNĚNÍ!

 • Starší verze kontrolního panelu EU-M-7 s programovou verzí 2.0.4 s logem TECH a 2.0.5 bez loga, spolupracuje jen s regulacemi CS-L-7 které mají programovou verzi začínající na 2.X.X.
 • Nová verze kontrolního panelu EU-M-7n s programovou verzí 3.0.6 spolupracuje jen s regulacemi CS-L-7 s programovou verzí nad 3.X.X.